top of page

Privacy statement

 

Europe in Africa respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons) gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.


Doeleinden van de gegevensverwerking


Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het versturen van onze nieuwsbrief. Gegevens die worden opgevraagd via formulieren op onze website zijn nodig voor bovenstaande redenen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen of, in het geval van een nieuwsbriefinschrijving, je niet informeren over onze activiteiten.


Als je een contact- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:


Type gegevens               Bewaartermijn
Contactformulier               Max. 4 jaar
Nieuwsbriefinschrijving    Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.
Aanvraag via e-mail          Max. 4 jaar
Relatiegegevens               Max. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens verzonden via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een zakelijke relatie)

Beveiliging


Alle gegevens die je met Europe in Africa uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in de database van ons mailingsysteem, Campaign Monitor.

 

Bezoekgegevens en Google Analytics


Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe onze webpagina’s bij Google scoren. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook optimaliseren wij hiermee de werking van de website. We hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.


Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s:  Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming.


De gegevens zijn door Europe in Africa nooit te herleiden naar jou als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin je jezelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. Dit kan bijvoorbeeld door een e-mail adres achter te laten wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief. In dergelijke gevallen is je bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens.


De door Europe in Africa verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.


Facebook, LinkedIn en Twitter


Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Lees de privacyverklaring in Facebook, LinkedIn en Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen.


Nieuwsbrief


Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van contentstrategie, formule en creatie, onze diensten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens bewaard. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Verwerkersovereenkomst


Met bedrijven die gegevens van ons verwerken komen we een  verwerkersovereenkomst overeen. Hierin wordt o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en deze niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.


Inzage, correctie en recht van verzet


Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen en te gebruiken. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:


Europe in Africa

Of mail naar: office@td-architects.eu

Als je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

bottom of page