top of page

Overheid & Bestuur

 

Bij de start van EIA zal de Europese Unie samen met de nieuwe bewoners de regie voeren. Op basis van de verdragen van de Europese Unie, de verdragen van de Afrikaanse Unie, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN en het internationaal recht zal een EIA consititutie worden ingesteld.

EIA zal uiteindelijk een republiek worden waarin het volk om de 4 jaar een aantal vertegenwoordigers kiest. Het aantal vertegenwoordigers zal rechtstreeks verband houden met de bevolking van EIA.

Geleidelijk, maar zeker na 25 jaar (één generatie), in een tijd waarin er voldoende mensen in EIA zijn geboren en getogen, zal de politieke macht volledig worden overgedragen aan de bewoners van EIA. Er zullen partijen ontstaan en er zullen normale verkiezingsprocedures plaatsvinden.

bottom of page