top of page

Europe in Africa

A

Europe in Africa (EIA) heeft als doel de realisatie van een nieuwe stadsstaat op een eiland op het ondiepe Tunesisch Plateau, grenzend aan de Italiaanse zeegrens. EIA is bedoeld om mensen een betere toekomst te bieden.

 

Het eiland en de omliggende territoriale wateren worden door de Europese Unie gepacht van Italië en Tunesië, voor een periode van 99 jaar. Na 99 jaar wordt over het eigendom van het eiland opnieuw onderhandeld met beide landen.

 

Het eiland en de omliggende territoriale wateren worden door de Europese Unie gepacht van Italië en Tunesië, voor een periode van 99 jaar. Na 99 jaar wordt over het eigendom van het eiland opnieuw onderhandeld met beide landen.

 

B

Meer dan 20.000 mensen zijn de afgelopen 25 jaar overleden in hun poging de Middellandse zee over te steken.

C

Elke poging om een nieuw leven in Europa te beginnen, blijkt een groot risico met zich mee te brengen. EIA wil de de slechtste optie, verdrinken in de Middellandse zee, uitsluiten. Voor vluchtelingen moet het de eerste echte stap zijn om inwoner van de EU te worden.

EIA is bedoeld om een eind te maken aan een aantal afschuwelijke praktijken.

De illegale en levensbedreigende tocht over de Middellandse Zee, georganiseerd door criminele smokkelaars >> een veerboot verbindt de Afrikaanse kust 4 keer per dag met EIA.

 

De verschrikkelijke woonsituaties in asielzoekerscentra, vele jaren lang, soms alleen om te horen dat je terug moet. In veel Europese landen zijn asielzoekerscentra ondermaatse gemeenschappen, bijna gevangenissen. De hygiënische omstandigheden zijn zeer slecht door een ontbrekende of verouderde infrastructuur.

 

We moeten voorkomen dat mensen asielzoekerscentra ontvluchten en dat zij die besluiten helemaal geen asiel aan te vragen, ondergronds gaan en als illegale immigranten blijven leven met alle ellende die deze situatie met zich meebrengt.

1

2

3

D

EIA is in feite een nieuw land met een eigen grondwet, en een eigen economisch en sociaal systeem onder bescherming van de staten van de Europese Unie.
 

EIA is geografisch, bureaucratisch en cultureel gelegen tussen Europa en Afrika. Het is een juridische en menselijke stap in de richting van Europa, maar het blijft cultureel zeer Afrikaans
 

E

EIA Waarden

EIA is een compromis, maar een juridisch en menselijk compromis. Het is geen Europa, maar ook geen Afrika. Het is niet 100% zonder misdaad, maar zeker niet crimineel. Het is niet ideaal, maar beter dan welke andere optie ook.

F

Iedereen is welkom in EIA, niemand wordt weggestuurd. EIA is alles wat de Europese Unie wil zijn. Deze stad heeft de potentie om te experimenteren met nieuwe vormen van natie of om een intercontinentale cityness te introduceren. Om grenzen te vervagen en bruggen te bouwen waar op dit moment alleen hekken en prikkeldraad bestaat. EIA zal geen Ceuta of Melilla worden omdat het geen natie is. EIA heeft geen koloniaal karakter, omdat het eigendom is van zijn inwoners en niet van een Europese natie. Het is geen getto,omdat er geen hek omheen staat.
 

G

EIA zal de eerste echte Europese stad zijn, maar worden bestuurd en bevolkt door mensen uit Afrika en Azië die hun land moeten ontvluchten en willen genieten van de Europese levensstandaard.

 

Het eiland zet een eigen economie op, te beginnen met de bouw van het eiland zelf. Daarnaast worden bestaande Europese bedrijven uitgenodigd zich te vestigen op EIA om het welzijn van het eiland te stimuleren.
 

 

H

EIA is ‘the best of both worlds’. Het is een echte stad gebouwd volgens Europese normen, vol Afrikaanse woon- en werkvormen.
 

 

I

Na vijf jaar in EIA te hebben gewoond en gewerkt, krijgen de inwoners een Europees paspoort en kunnen zij, indien gewenst, naar elk Europees land vertrekken en daar legaal verblijven.

 

J

Samen kunnen we EIA realiseren.

EIA is geen idee, maar een te realiseren plan. EIA heeft behoefte aan een groot en competent team van verschillende disciplines: advocaten, economen, ondernemers, politici en ontwerpers. Dit team wordt ingezet om eventuele gebreken in het concept aan te pakken en werk te maken van de realisatie.
 

Met EIA kan Europa laten zien dat het in staat is om op te treden en iets constructiefs te doen aan de huidige, onmenselijke, schandalige tragedie, zoals die zich nu al jaren in het Middellandsezee-gebied afspeelt. Het gaat niet alleen om het redden van duizenden mensenlevens, maar ook om het bieden van perspectief voor een betere, welvarender en gezondere toekomst.
 

Contact
bottom of page