top of page

Stedenbouw & Infrastructuur

 

In de eerste fase zal EIA 150.000 inwoners herbergen. Het concept is gebaseerd op het beste van Europa en Afrika. De basis zal een stedelijk omgeving zijn die gerelateerd is aan het oorspronkelijke stedelijke karakter van een stad als Timbuktu, de stedelijke infrastructuur zal zich richten op voetgangers en openbaar vervoer en de bouw ervan zal voldoen aan de Europese normen. De stedenbouwkundig opzet zal zich toespitsen op een natuurlijke, schaduwrijke, gezonde en aantrekkelijke openbare ruimte met inachtneming van het mediterrane klimaat.

 

Vier keer per dag zal er een veerboot varen tussen de Afrikaanse kusten en EIA. Iedereen kan zich vrij van het ene naar het andere land begeven (geen visum nodig), maar paspoorten moeten aan beide zijden worden getoond. EIA zal een lucht- en een zeehaven hebben. De energiebron wordt een mix van getijden-, zonne- en windenergiecentrales. Door ontzilting van zeewater ontstaat zoet water.

 

In de toekomst kan EIA worden uitgebreid om meer inwoners onder te brengen.

 

De EIA-stad zal niet schoon zijn zoals Zürich en ook niet chaotisch zoals Lagos, maar een perfecte samensmelting van deze twee werelden.

Het zal chaotisch georganiseerd zijn, formeel informeel en kleurrijk zwart-wit.

bottom of page